Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Skattebetragtninger

Skatterådet meddelte 18. november 2008, at både selskabs og private investorer, der køber solceller, kan afskrive på disse.

Det placerer solceller i samme skattemæssigt kategori som andet produktionsapparat. Afskrivningerne på solcelleanlæg over 1 MW afskrives med 21% faldende til 15% i 2015. Anlæg med en produktionskapacitet under 1 MW afskrives med 25%. Afskrivningssatsen på 25% for anlæg under 1 MW, giver solcelleanlæg en særstilling.

Som investor i et solcelleanlæg betyder det, at der kan spares skat af anden indkomst. Som investor vil man kunne få indskuddet i solcelleparken betalt over få år i form af sparet skat.

 

 

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.