Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Ejer med indflydelse

Investering i solcelleparker er specielt skattemæssigt begunstiget (se ”Skattebetragtninger"), når den foretages i regi af et kommanditselskab. Investorer i solcelleparker foretrækker derfor ofte at foretage investeringen i form af et kommanditselskab (forkortet K/S).

Et K/S er sammensat af maksimalt 10 investorer. Disse 10 investorer har som ejere af solcelleparken selv ansvaret for at varetage den løbende vedligeholdelse, drift og optimering af deres investering.

SPI tilbyder investorerne at varetage alle opgaverne for investorerne på baggrund af investorernes anvisninger.

 

Læs mere om ”Løbende administration” hos SPI.

 

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.