Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Hvordan virker solceller

De solcelleanlæg vi investerer i virker på følgende måde:

  1. Fotoner fra sollys rammer en solcelle og bliver absorberet af et halvledermateriale såsom silicium.
  2. Fotonerne slår elektroner (negativt ladet) løs fra deres atomer
  3. En strøm af elektroner flyder igennem materialet, for derved at producere elektricitet. Under fremstillingsprocessen gøres materialet til halvledende. Derved sikres det, at strømmen kun kan flyde en vej.
  4. Med mange solceller sat sammen i serie, skabes en strøm stor nok til at vi kan udnytte den. Solcellerne genererer en jævnstrøm (DC), som konverteres til vekselstrøm i AC/DC konvertere, inden strømmen sendes på det almindelige forsyningsnet, hvor strømmen kan udnyttes.

Hvordan virker solceller

 

 

Strømmen flyder igennem siliciumen, fordi solcellen består af to lag af silicium, et lag der er n-dopet, hvilket vil sige at atomerne er tilføjet en elektron, og p-dopet, hvilket vil sige, at der er skabt et hul i atomstrukturen ved at fjerne en elektron. Når n- og p-dopet silicium placeres sammen, er det muligt at trække en strøm, hvis silicium rammes af sollys eller varmes op. I praksis produceres solceller dog ved at behandle den ene side af siliciumet med én gasart, og den anden side med én anden gasart. Herved bliver siliciumet til en halvleder.

Der findes en lang række forskellige solceller, men de vigtigste teknologier er på nuværende tidspunkt mono-, muliticrystalin og tyndfilmpaneler. Tyndfilm er en smule billigere at producere, men lever til gengæld ikke så længe som mono- og multicrystalinceller.

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.