Google+
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Investering i et solcelle projekt

En investering i en solcellepark vil typisk forløbe på følgende måde:

 • Når du har besluttet dig for at købe en andel af solcelleparken, underskriver du tegningsaftalen og sender den til os.
 • Derefter godkender vi dig som investor og sender dig den godkendte tegningsblanket retur sammen med et standard brev til Skat.
 • Du kan ændre din forskudsopgørelse eller årsopgørelse og gøre Skat opmærksom på at dit indkomstgrundlag er ændret for året. Vi har på forhånd indsendt prospekt og kopi af tegningsaftalen til Skat.
 • I løbet af 3 – 6 uger vil Skat tilbagebetale for meget betalt skat. Din indkomst for resten af året vil ligeledes blive ændret.
 • Når projekter er solgt og due dilligence er afsluttet og vi er sikre på, at solcelleparken lever op til det aftalte, beder vi alle investorer om at indbetale midlerne til en konto tilhørende det pågældende K/S.
 • Pengene overføres til sælger og vi modtager aktier/aktiver.
 • Der afholdes stiftende generalforsamling i investorkredsen.
 • SPI sætter det administrative apparat inklusiv kontrolinstanser op omkring investeringen.
 • Der modtages kvartalsmæssige rapporteringer fra SPI.
 • Der vil årligt blive afholdt generalforsamling.
 • SPI vil fremsende revideret årsregnskab, ligesom SPI vil sørge for de nødvendige oplysninger til selvangivelsen.

Herefter går investeringen sin gang, og SPI tager sig som admistrator af alle løbende opgaver.
 

SPI har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos Skat. Denne aftale indbærer at vi som vænt ovenfor indsender alle relevante oplysninger om projektet til Skat og at vi fremadrettet hvert år sender en kopi af regnskabet til Skat.

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.