Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Kommerciel ledelse

- Asset management

Som den kommercielle ledelse er det SPIs ansvar, at der sker en betryggende forvaltning af solcelleanlægget. Et vigtigt element er at sikre en fornuftlig rolle- og opgave fordeling mellem de forskellige aktører.

Når en hensigtsmæssig ledelse er tilrettelagt og alle arbejdsopgaver er fordelt, er det lettere at optimere driften og processerne omkring driften.

 

Den kommercielle ledelse omfatter følgende:

  • Overordnet ledelse og strukturering af processerne
  • Udarbejdelse af rapportering til investorerne
  • Forslag til optimering af drift
  • Optimering af cash flow
  • Forsikringsforhold
  • Kontakt til den tekniske ledelse
  • Kontakt til administrator
 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.