Google+
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Administration af solenergi projekter

Efter at et solenergi projekt er købt, skal det drives. Som ejer af en solcellepark har man selv ansvaret for driften. Bortset fra de investorer som selv har en specialiseret organisation, vælger de fleste investorer at udlicitere den kommercielle- og tekniske drift samt administration til SPI. Som administrator sikrer SPI, at solparken leverer det højeste mulige afkast, at aktivet lever op til myndighedernes krav og at der bliver udarbejdet budgetter, regnskaber mv.

Administrationen af direkte aktiver er ikke nødvendigvis en triviel opgave, specielt ikke hvis aktivet er placeret i et andet land. Administrationen skal tilpasses forskellige skattemyndigheder og lovgivninger. Det er vigtigt at sikre sig, at den valgte administrator har kompetence inden for administration af netop denne type aktiv.

Den kommercielle administrator af den direkte investering skal igennem den daglige drift sikre, at det ønskede afkast på investeringen bliver realiseret.

 

Teknisk ledelse

SPI foretager løbende overvågning af solcelleparken. Derved sikres, at der bliver taget hånd om eventuelle nedbrud og at parken bliver vedligeholdt. For at solcelleparken giver et tilfredsstillende afkast skal solcelleparken producere så tæt på 100 % som muligt. Det er derfor vigtigt, at den tekniske manager er meget opmærksom på at få igangsat reparationer mv., hvis der er nedbrud. Den tekniske ledelse består blandt andet af:

 • Onlineovervågning af parken
 • Fejlfinding, reaktion og igangsættelse af eventuelle reparationer
 • Kontakt til teknisk manager
 • Kontakt til energiselskab
 • Kontakt til forsikringsselskab

 

Selskabs, økonomisk og finansiel administration

Som investor hos SPI, tilbyder SPI administrationen af dit investeringsprojekt. Administrationen omfatter alle opgaver i forbindelse med ledelsen og administrationen af investeringen.

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Kommunikation med teknisk administrator
 • Daglig administration
 • Løbende bogføring
 • Håndtering af bankkonti og betalinger
 • Modtagelse af provenu for salg af elektricitet
 • Betaling af ydelser til udenlandske pengeinstitut
 • Udbetalinger til investorer
 • Kommunikation med revisorer
 • Udarbejde af materiale til kommanditisternes selvangivelse i samarbejde med revisorer
 • Udarbejde rapporteringer til investorerne
 • Kommunikation med investorerne
 • Afholdelse af generalforsamling
 • Ajourføring af selskabsdokumenter

Administrationen foregår på baggrund af retningslinjer udstukket af investorerne og administrationsaftalen kan løbende opsiges af investorerne hvis de skulle have lyst til det.

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.