Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Medarbejdere

Solar Power Invest Medarbejder Lars Thomsen
Lars Thomsen
Salgschef
Mail: lt@spi.dk
Mobil: 53 53 65 82
Michael Laursen SPI
Michael Laursen
Senior investerings rådgiver
Mail: ml@spi.dk
Mobil: 53 53 06 94
Solar Power Medarbejder Brian M. Busk Lars Thomsen Invest
Brian M. Busk
Controller
Mobil: 48 44 54 44

Elisabeth Gosvig
Controller
Mail: ega@spi.dk
Mobil: 53 53 26 34
 

Kontraktansatte

Axel Bertling solenergi investering spi
Carsten Fritsche
Administrativ ansvarlig for Bayern-parkerne
Solenergi solar investering solar power invest medarbejder Gerald baum
Friedrich Wilke-Rampenthal
Teknisk ansvarlig for Bayern-selskaberne
Daniel Josten SPI solar power medarbejder
Daniel Josten
Administrativ ansvarlig for Sachsen-selskaberne
 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.