Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Idegrundlag

De europæiske befolkninger er bekymrede over den globale klimasituation og energiforsyningen. Politikerne i en række europæiske lande har derfor iværksat fordelagtige støtteordninger for vedvarende energiprojekter. Specielt vilkårene for solenergi er i flere lande meget fordelagtige. De europæiske politikere har designet støtteordningerne med investorerne for øje. Således er støtteordningerne fastsat ved lov og garanterer typisk afsætningen af el produceret fra solcelleanlæg i mellem 20 og 40 år.

Støtteordningen er i de seneste par år blevet væsentligt reduceret. I og med at priserne på solceller er faldet tilsvarende, er de stadig meget fordelagtige.

Fra en investors synspunkt er solcelleanlæg på centrale punkter meget interessante.

  1. Teknologien bag energiproduktionen i solcelleanlæg er simpel. En solcelle består af en siliciumkerne bag et glas, og har derfor ingen sliddele, der kan gå i stykker. Den driftsikre teknologi betyder også, at de fleste solcelleproducenter garanterer produktionen fra solcellerne i 25 år.
  2. I Midt- og specielt Sydeuropa skinner solen betydeligt mere konstant end f.eks. vinden blæser. Eksempelvis er udsvingene i indstrålingen fra solen i Sydfrankrig i gennemsnit kun på godt 5% pr. år.
Produktionen fra solcelleanlæg sikrer derfor, at investeringen er blandt de absolut mest stabile investeringer.

Med afsætningen til el-nettet garanteret af staten og produktionen fra solcelleanlæggene garanteret af solcelleproducenterne hører en investering i et solcelleanlæg til blandt de absolut mest sikre investeringer.

Mission

SPI vil gerne udbrede denne type investeringer til danske investorer. Det er målet at bringe gode sikre investeringer til danskerne og samtidigt hjælpe med at mindske udledningen af CO2 i atmosfæren.

Vision

SPI ønsker at være den mest seriøse og kompetente udbyder af udenlandske solcelleprojekter i Danmark.

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.