Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Garantier

De solcelleprojekter, du kan investere i hos SPI, er typisk sikret med en række garantier.

  • Der er garanti fra landets regering om afsætning af el-produktionen i mindst 20 år.

  • Der er garanti fra producenten af solcellepanelerne for, at panelerne producerer min. 80% efter de første 25 år.

  • Der er 5 års garanti fra leverandøren af inverterne. Denne garanti kan oftest forlænges til 20, hvis vi ønsker det.

  • Det er ligeledes kutyme, at der er 10 års garanti fra leverandøren af det montagesystem, panelerne er placeret på.

Alt i alt gør disse garantier investeringerne meget attraktive, men der er også en risiko for, at disse garantier ikke kan eller vil blive opfyldt, hvis man som investor står og skal bruge garantien en dag.

Der er en fare for, at politikerne i landet vælger at lovgive med tilbagevirkende kraft og fjerne tilskud, der en gang er blevet tildelt. Der er desuden en risiko for, at solcelleproducenten f.eks. er gået konkurs den dag, vi som investor står og skal bruge garantien. Det samme gør sig gældende for leverandøren af inverterne og montagesystemet.

Som investor er det derfor vigtigt at tage stilling til, hvilket land panelerne bliver opstillet i, og dermed sandsynligheden for, at der vil blive lovgivet med tilbagevirkende kraft. Det er ligeledes meget vigtigt at tage stilling til styrken af de leverandører, man som investor vælger at købe produkter af.

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.