Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Selskabsadministration

Ønsker du en administrationsaftale i forbindelse med dit kommandit-, aktie- eller anpartsselskab, så kan vi tilbyde ledelsesopgaver, skatterådgivning og håndtering af udlodninger. En administrationsaftale gælder, uanset hvor solcelleanlægget er placeret i Europa.

Vi kan bl.a. stille en direktion til rådighed, planlægge og gennemføre bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forhandlinger med banker og andre samarbejdspartnere. Aftalen kan gælde både danske og udenlandske selskaber.

En selskabsadministration indebærer blandt andet følgende arbejdsopgaver:

  • Registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • Bogføring, moms og intrastat
  • Økonomistyring
  • Udarbejdelse af regnskaber
  • Afvikling af bestyrelsesmøder
  • Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære
  • Kontakt til diverse myndigheder
 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.