Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

”En times stråling fra solen er nok til at
dække hele verdens energiforbrug på et helt år...”

Teknisk ledelse

Vi sørger for, at solcelleanlæggets drift forløber problemfrit for investor.

Vi holder løbende øje med anlæggets drift og sørger ved eventuelle tekniske fejl eller produktionsafvigelser straks for at udbedre forholdet. Vi påser, at eventuelle serviceaftaler og garantier bliver opfyldt. Vi overvåger, hvorvidt parkens strømproduktion er i overensstemmelse med solindstrålingen for det pågældende område samt parkens effektivitet.

Et praktisk eksempel:

I en af vores eksisterende parker valgte vi at rengøre ca. 700 m2 paneler (ca. 6% af parkens areal) for at vurdere om en eventuel mer-produktion som mimimum kunne betale sig i forhold til omkostningerne ved at rengøre panelerne.

 

 
Sikkerhed
Sikkerheden kommer fordi projekterne er gennemarbejdede, og vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt som værende blandt de bedste og mest erfarne indenfor hvert deres felt. Endelig kommer sikkerheden, fordi solceller er en del af løsningen på europas energi og miljø udfordringer og derfor også i fremtiden vil være i lovgivers fokus. Investering i solcelleanlæg vil blive stadig mere central i investeringsuniverset!
STATSGARANTI
Solcelleparkerne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk mindst 20 år fra idriftsættelsen af solcelleparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og betales typisk af el-forbrugerne.
HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har alle været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.
BESTIL VORES PROSPEKT..helt uforpligtende, allerede i dag.